Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Declaraţie de confidenţialitate

SC AMDV ONLINE ADVERTISING SRL înțelege că siguranța datelor personale furnizate prin utilizarea paginii noastre web este o preocupare importantă. Protecția datelor dumneavoastră personale este tratată cu maximă seriozitate. Prin urmare, dorim să vă informăm cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră și cu privire la măsurile noastre de securitate adoptate.

SC AMDV ONLINE ADVERTISING SRL are obligația de a respecta legislația din România privind protecția datelor cu caracter personal, iar politica noastră de confidențialitate stabilește modul în care SC AMDV ONLINE ADVERTISING SRL caută să se asigure că datele dumneavoastră sunt colectate, utilizate, stocate și divulgate în conformitate cu regulile legislației aplicabile privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Colectarea datelor

Puteți utiliza pagina noastră web fără a dezvălui datele dumneavoastră personale. Furnizarea datelor dumneavoastră personale nu este o condiție pentru a utiliza pagina noastră web, cu excepția situației când acest lucru este necesar pentru formularul de contact.

Atunci când datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pentru a vă furniza serviciile solicitate de dumneavoastră sau în alte scopuri pe care dumneavoastră le-ați autorizat, ne bazăm pe mijloace tehnice și organizaționale pentru a asigura că reglementările privind securitatea datelor personale sunt respectate. Exista posibilitatea de a colecta adresa IP pentru scopuri statistice.

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Colectăm datele dumneavoastră personale atunci când ni le furnizați prin înregistrare, prin completarea formularelor sau a e-mail-urilor sau atunci când fac parte dintr-o comandă de servicii, întrebări sau solicitări despre serviciile comandate sau situații similare în care dumneavoastră ați ales să ne furnizați aceste date.

Baza de date și conținutul său rămân în cadrul societății noastre și este stocată la împuterniciții noștri care operează în numele nostru și care răspund în fața noastră. Datele dumneavoastră personale nu vor fi transferate de noi sau de împuterniciții noștri către terți pentru a fi folosite de în orice mod de către aceștia, cu excepția situației în care am obținut consimțământul dumneavoastră sau atunci când avem obligația legală de a face acest lucru.

Păstrăm controlul și răspunderea pentru utilizarea datelor personale pe care ni le furnizați.

Scopurile utilizării

Datele pe care le colectăm vor fi folosite doar cu scopul de a vă permite utilizarea paginii noastre web și pentru a vă furniza serviciile pe care le solicitați, sau în alte scopuri pentru care ne-ați acordat consimțământul, exceptând situațiile în care legea prevede altfel.

Drepturile persoanei vizate

SC AMDV ONLINE ADVERTISING SRL recunoaște și respectă drepturile de care beneficiază utilizatorii paginii web în calitate de persoane vizate, în conformitate cu legislația aplicabilă în România în materia protecției datelor cu caracter personal.

Astfel, aveți dreptul de a accesa, revizui şi modifica orice date personale stocate de către sistemul nostru, atunci când considerați că acestea sunt neactualizate sau incorecte.  

De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, trimiteți un e-mail la una dintre adresele specificate în secțiunea Contacte de mai jos. Alternativ, vă puteți adresa SC AMDV ONLINE ADVERTISING SRL cu o cerere scrisă, datată și semnată, la următoarele date de contact: SC AMDV ONLINE ADVERTISING SRL, Ploiesti, Strada Moreni 18- In attn D-nului Dumitru Popa

În funcție de solicitare, SC AMDV ONLINE ADVERTISING SRL SRL se obligă să:

1.      a) confirme solicitantului daca prelucrează sau nu datele sale personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an;

2.      b) să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor legislației române în materia protecției datelor cu caracter personal;

3.      c) să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului.

Siguranță

SC AMDV ONLINE ADVERTISING SRL folosește măsuri tehnice și organizaționale pentru a proteja datele dumneavoastră împotriva manipulării, pierderii, distrugerii sau accesării de către persoane neautorizate. Orice date personale furnizate pe care dumneavoastră le furnizați către SC AMDV ONLINE ADVERTISING SRL vor fi criptate în tranzit pentru a împiedica posibila utilizare neconformă de către terți. Măsurile noastre de siguranță sunt permanent revizuite pe măsura noilor evoluții tehnologice.

Destinatari străini - autoritati si institutii publice - doar la solicitarea acestora; terti colaboratori autorizati de SC AMDV ONLINE ADVERTISING SRL

Copiii

Pagina Web nu este dedicată utilizării de către minori. Protecția datelor personale ale minorilor este un aspect important pentru noi. De aceea, noi nu colectăm sau, în orice fel, nu prelucrăm nicio informație cu privire la minori. În cazul în care aflăm că o persoană este minoră cu vârsta sub 16 ani, nu vom prelucra datele acesteia în absența consimțământului prealabil al reprezentantului său legal. Acest reprezentant are dreptul, la cerere, să acceseze informațiile oferite de către minor sau să solicite ștergerea acestora.

Contact

Pentru orice fel de probleme, întrebări sau sugestii, vă rugăm să contactați:

Reprezentant SC AMDV ONLINE ADVERTISING SRL

D-nul. Dumitru Popa email: miticapopa2009@gmail.com

Dezvoltarea constantă a internetului implică actualizarea periodică a declarației noastre de confidențialitate. Ne rezervăm dreptul de a face schimbări atunci când este necesar.

Orice astfel de modificări vor fi postate pe pagina web.